1. Hotel night starts at 4.00 PM, ends at 10.00 AM next day.

2. Night silence is valid from 10.00 PM to 6 AM.

3. All houses are completely non- smoking. Smoking in a prohibited place (house) will be charged with a fine of 500 PLN in accordance with the Act of 8.04.2010

about health protection against smoking and the law on State Sanitary Inspection (Dz.U.2010 nr 81 Poz. 529).

4. The payment for the whole stay must be paid immediately upon check in.

5. A refundable deposit is collected in the amount of 500 PLN during check in. The deposit refunded upon check out. If there is no damage or missing things in equipment.

5.a. During check out, Guest is obligated to leave the house clean (washed dishes, removed rubbish, empted the refigator and cabinets) ect. , in case of remaining waste the resort will collect 200 PLN from deposit.

6. The advance payment will be forfeited when the reservation is cancelled.

7. Tourist tax is charged in accordance with the resolution of the City Council of Mielno

8. Payment of the advance is tantamount to the acceptance of the terms of the booking conditions and regulations.

9. Natural Resort has an unguarded parking for Guests, which is located behind the fence of the resort. Each house has a guaranteed one parking space for PLN 20 PLN/day. Another place is additionally payable ( 35 PLN / day)-In case of availability.

10. The resort is not liable for damages or theft of movable property on parking spaces and houses.

11. Guest is obligated to check the condition of house, confirm of the house furnishings.

12.Guest accepts material responsibility for defects and damages caused during use and commits to settlement of the houses furnishings during check out.

13. Copying photographs, informations, datas or other content available on www.naturalresort.pl Is forbidden.


RODO

NATURAL RESORT

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NATURAL RESORT w Gąskach;
 2. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem info@naturalresort.pl z dopiskiem RODO;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług wynajmu domków. Jeśli wyraził(a) Pani/Pan dodatkową zgodę Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany na cele marketingowe;
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest umowa o świadczenie usług wynajmu domków. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych na cele marketingowe jest Pani/Pana zgoda. Zgodę tę może Pani/Pan w każdym momencie wycofać, wysyłając do nas wiadomość;
 5. Pani/Pana dane osobowe są przez NATURAL RESORT przekazywane następującym podmiotom trzecim: firmom dostarczającym ośrodkowi usługi informatyczne, rezerwacji domku, 
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu świadczenia usług wynajmu domków oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających. Jeśli chodzi o cele marketingowe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzane są dane;
 9. W każdej chwili może Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych do innego administratora danych osobowych;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi wynajmu domków. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne;
 12. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobnie doniosłe skutki.